Membina Pemikiran Geometri Pelajar di Sekolah

Thursday, September 30, 2010

  • Bagi sesetengah pelajar, proses pembelajaran berlaku secara aktif dan berkesan melalui permaianan.
  • Arahan simulasi dalam geometri serta aktiviti pengayaan boleh diterapkan didalam aktiviti bermain seperti : 1) menyusun blok - blok dan mozek mengikut corak tertentu. 2) menyelesaikan tangram.
  • Dalam aktiviti begini, pelajar akan dapat mempelajari konsep geometri dengan lebih berkesan serta bermakna bagi mereka.
  • Contoh dalam menyusun mozek, guru boleh bertanya apakah bentuk geometri yang digunakan serta apakah bentuk atau corak yang dibentuk daripada susunan - susunan blok - blok tiles tersebut.
  • juga apa penyelesaian yang dapat diterokai daripada permainan tangram serta origami.

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.